क्र.स. नाम पद सेवा समूह मोबाइल नं. फोटो
1 बालकृष्ण अधिकारी वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत कृषि बागवानी ९७५६७०३०१५/ ९८५६०३४८६६
2 भीमनाथ घिमिरे बागवानी विकास अधिकृत कृषि बागवानी 9843143962
3 काशीराम पाण्डे बागवानी विकास अधिकृत कृषि बागवानी
4 किरण परियार बाली संरक्षण अधिकृत कृषि बाली संरक्षण ९८५७६५१०३४/ ९८४६७७२२८६
5 ठाकुर प्रसाद आचार्य खरिदार प्रशासन
6 खैरे बुढा कार्यालय सहयोगी
7 निल बहादुर पुर्जा कार्यालय सहयोगी
8 जीबन तामाङ कार्यालय सहयोगी
9 यम कुमार बुढाथोकी ह.स.चा.