क्र.स. नाम पद सेवा समूह मोबाइल नं. फोटो
1 पद्मनाथ आत्रेय कार्यालय प्रमुख कृषि बागवानी 9857620515/ 9851161952
2 विनय वावु काेईराला बागवानी विकास अधिकृत कृषि बागवानी 9849032708/9857632015
3 भिमसेन भण्डारी प्रा.स. कृषि बागवानी 9860430536
4 ठाकुर प्रसाद आचार्य खरिदार प्रशासन
5 अशाेक लिम्बु प्राविधक अधिकृत (जैविक प्राविधक ) ९८६०८४८५९७
6 खैरे बुढा कार्यालय सहयोगी प्रशासन
7 निल बहादुर पुर्जा कार्यालय सहयोगी
8 जीबन तामाङ कार्यालय सहयोगी
9 यम कुमार बुढाथोकी ह.स.चा. ९८६६९५९७६६ , ९८४२८५००७४