क्र.स. नाम पद सेवा समूह मोबाइल नं. फोटो
1 पद्मनाथ आत्रेय कार्यालय प्रमुख कृषि बागवानी 9857620515/ 9851161952
2 विनय वावु काेईराला बागवानी विकास अधिकृत कृषि बागवानी 9849032708
3 भिमसेन भण्डारी प्रा.स. कृषि बागवानी ९८५७६३२०१५
4 भिमसेन भण्डारी प्रा.स. कृषि बागवानी ९८५७६३२०१५
5 ठाकुर प्रसाद आचार्य खरिदार प्रशासन
6 अशाेक लिम्बु प्राविधक अधिकृत (जैविक प्राविधक ) ९८६०८४८५९७
7 खैरे बुढा कार्यालय सहयोगी प्रशासन
8 निल बहादुर पुर्जा कार्यालय सहयोगी
9 जीबन तामाङ कार्यालय सहयोगी
10 यम कुमार बुढाथोकी ह.स.चा. ९८६६९५९७६६ , ९८४२८५००७४