शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, मार्फा, मुस्ताङकाे आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
शीलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना 2080-05-17 2080-05-31
शीलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना 2080-04-26 Closed !!!
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 2079-05-15 Closed !!!

प्रकाशनहरु

फलफुल बिरुवा उत्पादन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३, पहिलो संसोधन २०७४
कार्यविधि सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती कार्यक्रम
फलफूल दशक कार्यबिधि
सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६
बार्षीक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका २०७८/७९
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका २०७५/७६
व्यवसायिक स्याउ खेति प्रविधि
व्यवसायिक एभोकाडो खेति प्रविधि
किवीफल खेती प्राबिधिक पुस्तिका
नेपालभर रहेका फलफूल उत्पादन गर्ने सरकारी तथा निजी नर्सरीहरुको विवरण
स्याउ बगैंचा व्यवस्थापनको मासिक कार्य-तालिका (बाली पात्रो)
शितोष्ण वागवानी विकास केन्द्र मुस्ताङ
बार्षीक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका २०७८/७९
स्याउ बगैंचा व्यवस्थापनको मासिक कार्य-तालिका (बाली पात्रो)
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका २०७५/७६
व्यवसायिक स्याउ खेति प्रविधि
व्यवसायिक एभोकाडो खेति प्रविधि
किवीफल खेती प्राबिधिक पुस्तिका