शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, मार्फा, मुस्ताङ्ग

केन्द्र स्थित भौगोलिक अवस्था

शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, मार्फा मुस्ताङ

केन्द्रमा स्थित हरितगृह

केन्द्रमा स्थित बगैंचा

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, मार्फा, मुस्ताङकाे आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
शीलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना 2080-05-17 Closed !!!
शीलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना 2080-04-26 Closed !!!
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 2079-05-15 Closed !!!

प्रकाशनहरु

फलफुल बिरुवा उत्पादन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३, पहिलो संसोधन २०७४
कार्यविधि सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती कार्यक्रम
फलफूल दशक कार्यबिधि
सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६
उच्च घनत्वमा स्याउ उत्पादन प्रविध
बार्षीक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका २०७८/७९
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका २०७५/७६
व्यवसायिक स्याउ खेति प्रविधि
व्यवसायिक एभोकाडो खेति प्रविधि
किवीफल खेती प्राबिधिक पुस्तिका
स्याउ बगैंचा व्यवस्थापनको मासिक कार्य-तालिका (बाली पात्रो)
शितोष्ण वागवानी विकास केन्द्र मुस्ताङ
स्वत प्रकाशन दाेस्राे त्रैमासिक आ.व 2080/81
स्वत प्रकाशन पहिलाे त्रैमासिक आ.व 2080/81
स्वत प्रकाशन दाेस्राे त्रैमासिक आ.व 2080/81
स्वत प्रकाशन पहिलाे त्रैमासिक आ.व 2080/81
उच्च घनत्वमा स्याउ उत्पादन प्रविध
बार्षीक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका २०७८/७९
स्याउ बगैंचा व्यवस्थापनको मासिक कार्य-तालिका (बाली पात्रो)
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुस्तिका २०७५/७६