नागरिक बडापत्र (CITIZEN CHARTER)

शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, मार्फाबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

क्र. सं.

प्रदान गरिने सेवाहरुको विवरण

सेवाग्रहीले पुर्र्याउनु पर्ने प्रक्रिया तथा पेश गर्नुपर्ने कागजात

सेवा बापत लाग्ने शुल्क र समय

जिम्मेवार पदाधिकरी तथा इकाई

गुनासो सुन्ने अधिकारी

क्षतिपुर्ति प्राप्त हुने/ नहुने

शुल्क/ दस्तुर

समय

अधिकृत स्तर

सहायक स्तर

१.

हिउँदे फलफूल बिरुवा तथा क्रेब एप्पलको बीउ बिक्री वितरण 

फलफूल शाखाबाट प्राप्त बिक्री परिमाण अनुसार नगदी रसिद काट्नु पर्ने

सरकारी दर रेट अनुसार

पौष-माघमा कार्यालय समयभित्र तुरुन्तै

बाग. वि. अ.

श्री. विनय वावु कोइराला

श्री. 

बा. सं. अ.

श्री. 

प्रा. स. भिमसेन भण्डारी

प्रा. स.–

प्रा. स. –

प्रा. स. –

ले. पा. –

खरिदार

श्री. ठाकुर प्रसाद आचार्य

श्री. पद्मनाथ आत्रेय

(नि. ब. बाग. बि. अ.)

नहुने

२.

ताजा हिउँदे फलफूल बिक्री वितरण

,,     ,,

तोकिएको दर रेट अनुसार

उपलब्ध भएसम्म कार्यालय समयभित्र तुरुन्तै

,,       ,,

,,      ,,

,,

3.

प्रशोधित बस्तुहरु विक्री वितरण (स्याउ तथा खुर्पानीको जाम, सुकुटी, ब्राण्डी, वाइन, साईडर)

प्रशोधन शाखाबाट प्राप्त बिक्री परिमाण अनुसार नगदी रसिद काट्नु पर्ने 

,,     ,,

,,    ,,

,,       ,,

,,     ,,

,,      ,,

,,

4.

तरकारी बीउ/ बेर्ना तथा बीउ आलु बिक्री वितरण

तरकारी शाखाबाट प्राप्त बिक्री परिमाण अनुसार नगदी रसिद काट्नु पर्ने

सरकारी दर रेट अनुसार

,,    ,,

,,       ,,

,,     ,,

,,      ,,

,,

५.

ताजा तरकारी बिक्री वितरण

,,       ,,

तोकिएको दर रेट अनुसार

,,    ,,

,,       ,,

,,     ,,

,,      ,,

,,

६.

फलफूल बगैंचा तथा नर्सरी स्थापना र व्यवस्थापन एवं तरकारी खेती प्रविधि बारे केन्द्र तथा पकेट क्षेत्रमा नै प्राविधिक सल्लाह/ सेवा पुर्र्याउने

सेवाग्रहीले आफै उपस्थित भै कार्यालयमा मौखिक तथा लिखित निवेदन दिने र व्यवहारिक ज्ञान लिनका लागि प्राविधिकसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने

नि: शुल्क

केन्द्रमा कार्यालय समयमा तुरुन्तै, स्थलगत रुपमा स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार

,,       ,,

,,     ,,

,,      ,,

,,