स्याउ सुकुटी बनाउने तयारी
स्याउ सुकुटी सुकाउँदै
स्याउ भण्डारण
ए- ब्लकको आकाशिय दृश्य
मार्फामा उत्पादित स्याउ
कार्यालयको बोर्ड
कर्मचारीहरु
कार्यालयको गेट
उत्पादित तथा प्रशोधित वस्तुको नामावाली
जाडो याममा केन्द्र भवन
मार्फा चौडापात जातको रायोको बेर्ना उत्पादन तथा बिक्रि, शितोष्ण वागवानी विकास केन्द्र, मार्फा मुस्ताङ्ग
अंगुर प्रदर्शन बंगैचा